Opublikowano: 22 wrzesień 2012, 10:47

Przedstawicielstwo w Sejmie: Historia

W pierwszej kadencji III. Rzeczpospolitej (od 25 listopada 1991 do 31 maja 1993) Mniejszość Niemiecką w Sejmie reprezentowali:

1. Erhard Bastek

2. Jan Fabian

3. Edward Flak

4. Antoni Kost

5. Bruno Kosak

6. Henryk Kroll

7. Helmut Paździor

W drugiej kadencji (od 14 października 1993 do 19 października 1997):

1. Joachim Czernek

2. Henryk Kroll

3. Roman Kurzbauer

4. Helmut Paździor

W trzeciej kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001):

1.Henryk Kroll

2.Helmut Paździor

W czwartej kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005):

1. Henryk Kroll

2. Helmut Paździor

W piątej kadencji (od 19 października 2005 do 4 listopada 2007):

1. Ryszard Galla

2. Henryk Kroll

W szóstej kadencji (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011):

1. Ryszard Galla

W siódmej kadencji (od 10 października 2011 do 11 listopada 2015):

1. Ryszard Galla

W ósmej kadencji (od 12 listopada 2015 do listopada 2019):

1. Ryszard Galla

Autor: Łukasz Biły