Opublikowano: 23 wrzesień 2012, 19:04

Ożywienie domów spotkań

Ożywienie Domów Spotkań jest projektem ZNSSK i jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt „Ożywienie Domów Spotkań“ jest kontynuacją modelowego projektu, który wystartował w roku 2010 i wprowadził pozytywny impuls świeżości, jeśli chodzi o grupy mniejszości niemieckiej w Polsce.

„Weihnacht der Völker“ Liegnitz

„Ein Workshop – die Antwort auf alles“ Bartenstein

„Erntedankfesttraditionen in Pommern. Bräuche und Traditionen“ Stettin

„Heimatforschung am Fahrrad-Kulturreise nach Kandrzin-Cosel“

„Musikworkshop im DFK Loslau“

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Adventbastelstube im DFK Boleslau“

7) „Martinstag und Plastik-Workshop als Motivationsfaktor zum Kennenlernen der Schlesischen Bräuche“ Waldenburg

W ramach tej inicjatywy przygotowywane i przeprowadzane są projekty kulturalne, przy wsparciu młodych osób tzw. „opiekunów projektów”. Opiekunowie są przeszkoleni w zakresie stawiania wniosków, przygotowywania oraz rozliczania projektów, są też odpowiedzialni za konkretne gminy czy grupy.

Założeniem jest także, że grupy, które działają na tyle sprawnie, aby samemu postawić wniosek i samodzielnie wykonać zaplanowany projekt, samodzielnie składają wnioski u koordynatorów regionalnych.

Głównymi celami projektu jest pielęgnacja niemieckiej kultury, języka oraz tożsamości jak i większa aktywność grup mniejszości niemieckiej. Kolejnym celem jest dotarcie do słabszych grup oraz wspieranie ich w działalności kulturalnej. Formy projektów, którymi osiąga się te cele, mogą być różnorodne, mogą to być wykłady, wystawy, projekty sportowe o charakterze integracyjnym czy warsztaty, które dzięki aktywacyjnym elementom mogą być wyjątkowo atrakcyjne dla młodych uczestników. Także tematyka jest dowolna, powinna być jednak stale związana z niemiecką historią, kulturą, literaturą czy dawną tradycją. Projekty można organizować np. Z okazji Wszystkich Świętych, Dnia Pamięci Narodowej, Dnia Zjednoczenie Niemiec czy Dnia Języka ojczystego.

We wszystkich regionach, które są domem dla mniejszości niemieckiej zrealizowano od roku 2010 ponad 1600 projektów. Tylko w roku 2013 w projekcie wzięło udział 247 DFK a liczba uczestników wyniosła 22 000. Projekt kontynuowany jest także w roku 2014. Wykorzystajcie szansę i weźcie udział w tej inicjatywie. Serdecznie zapraszamy!

Przydatne materiały:

Autor: Łukasz Biły