Opublikowano: 23 wrzesień 2012, 19:32

Festiwal Kultury

Festiwal Kultury organizowany co trzy lata stał się już tradycyjną częścią kalendarza wydarzeń kulturalnych Mniejszości Niemieckiej, jak i naszych organizacji partnerskich. W 2015 roku w ramach V Festiwalu Kultury publiczność miała możliwość poznać niemiecką muzykę oraz taniec w czasie kilkunastu występów grup artystycznych i solistów. W korytarzu zorganizowano wiele interesujących wystaw tematycznych. Kolejny Festiwal odbędzie się w 2018.

Poprzednie Festiwale również miały na celu przybliżenie bogactwa kulturowego Mniejszości Niemieckiej, działającej na terenie całej Polski w obszarach m. in. Śląska, Mazur, Wielkopolski i Pomorza, czyli regionów, w których wzajemnie oddziałują na siebie kultury: polska i niemiecka.


W 2015 roku podczas V Festiwalu Kultury we Wrocławiu, nie mogło być inaczej. Organizatorzy przygotowali występy przedstawiające wielorakość niemieckiej kultury. Mniejszość Niemiecka w Polsce udowodniła, że polskie dziedzictwo kulturowe zawiera także niemieckie tradycje, zwyczaje, pieśni ludowe, muzykę jak i tradycyjne stroje oraz, że niemiecka kultura w Polsce jest żywa i zróżnicowana. Oprócz muzycznej strony Festiwalu, jaką były tańce, chóry, orkiestry czy występy grup i solistów muzycznych (m. in. gwiazda wieczoru – Andy Borg), można było zasmakować tradycyjnych potraw, podziwiać produkty oraz stroje regionalne, wystawy i stoiska informacyjne.


 

Cztery poprzednie Festiwale Kultury zgromadziły w sumie ponad 28 000 osób. W 2015 roku Festiwal odwiedziło kilka tysięcy członków Mniejszości Niemieckiej oraz innych gości z całej Polski. Na Festiwalu rząd polski reprezentował min S. Huskowski z MAiC i niemiecki pełnomocnik ds. mniejszości H. Koschyk. Do zebranych słowa pozdrowienia skierował także minister spraw zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier. Obecni był także poseł Ryszard Galla, ambasador RFN Rolf Nikel oraz przewodniczący Mniejszości Niemieckich z całej Polski. Podczas spotkania tak ważnych osobistości zorganizowano również debatę o mniejszości niemieckiej w czasach PRL.

Festiwal Kultury zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.