Opublikowano: 24 wrzesień 2012, 08:31

Kultura

Od momentu rejestracji stowarzyszeń i oficjalnego uznania Mniejszości Niemieckiej w Polsce rozpoczęła się bardzo aktywna działalność kulturalna jej organizacji.

Rozpoczęto naukę języka niemieckiego w szkołach podstawowych, zaczęły powstawać grupy kulturalne i artystyczne, zaczęto organizować festiwale, przeglądy, wykłady, konferencje, warsztaty oraz pielgrzymki. Często gościły i goszczą wśród mniejszości grupy z Niemiec.

Konkurs niemieckiej piosenki młodzieżowej organizowany jest co roku

Niemcy stanowią w Polsce największą grupę mniejszościową, której wkład w rozwój materialny, jak też duchowy nie jest bez znaczenia. Pokazywanie kultury niemieckiej zarówno członkom Mniejszości Niemieckiej, jak też społeczności stanowiącej większość, przyczynia się do porozumienia między narodami.

Koncert adwentowy we Wrocławiu - Przykład działalności Kulturalnej Niemców w Polsce

Głównym celem wszystkich projektów kulturalnych jest pielęgnacja języka, tradycji, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz zaznajomienie większości polskiej z kulturą niemiecką. Dzięki przedsięwzięciom kulturalnym Mniejszość Niemiecka mieszkająca w Polsce i szeroko rozumiana kultura niemiecka, będąca przecież częścią wspólnego Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego staje się bardziej znana.

Autor: Łukasz Biły