Opublikowano: 24 wrzesień 2012, 09:30

Strategia 2010 - 2015

Strategia rozwoju Mniejszości Niemieckiej na lata 2010 – 2015 jest wspólnym dziełem wielu przedstawicieli organizacji Mniejszości Niemieckiej.

Jest to dokument będący konkluzją i zawierający wnioski z dwóch seminariów, które odbyły się w Łubowicach w roku 2010 w celu przygotowania właśnie takiej strategii. Strategia została przygotowana na podstawie analizy celów i problemów dzisiejszych Niemców w Polsce. Służyć ma głównie, jako instrument oraz drogowskaz w dążeniu do zachowania przez Mniejszość Niemiecką tożsamości, języka oraz związku z niemiecką kulturą.

Autor: Łukasz Biły