Opublikowano: 24 wrzesień 2012, 09:39

Partnerstwa w Polsce

Ze strony polskiej Mniejszość Niemiecka jest finansowana oraz współpracuje między innymi z następującymi organizacjami:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Instytut Goethego

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Friedricha Eberta

Autor: Łukasz Biły