Opublikowano: 28 luty 2017, 13:29

Pora na nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie w dwóch językach jest przywilejem, jaki przysługuje każdej mniejszości narodowej lub etnicznej w Polsce. Również dzieci mniejszości niemieckiej mogą korzystać z takiego nauczania organizowanego w publicznych szkołach lub przedszkolach. O tym, czy zajęcia w dwóch językach zorganizowane zostaną również w Twojej miejscowej szkole, decydują rodzice. To oni mogą wnioskować u dyrektora placówki o takie nauczanie dla swoich dzieci.

Jeśli jesteś zdania, że również Twoje dziecko mogłoby uczyć się jednocześnie w dwóch językach lub jeśli nie znasz jeszcze wszystkich zalet takiego nauczania, chętnie pokażemy Ci na czym to polega i podpowiemy, jak można zorganizować takie nauczanie w lokalnym przedszkolu lub szkole, do której chodzi Twoje dziecko.

Ważną rolę może odegrać tu lokalne koło DFK, które będzie wspierać rodziców i dzieci w organizacji i przebiegu nauczania dwujęzycznego. Pierwszym krokiem do takiego nauczania może być spotkanie zorganizowane w lokalnym kole DFK, na którym zainteresowani rodzice wspólne zaplanują, co należy zrobić, aby w wybranej szkole pojawiła się oferta nauczania w dwóch językach.

Spotkanie może zorganizować każde koło DFK. Na zaproszenie koła w spotkaniu mogą wziąć udział specjaliści i praktycy, nauczyciele i dyrekcja lokalnej szkoły. Związek Niemieckich Stowarzyszeń może oddelegować na nie swojego konsultanta ds. oświaty. W takim gronie można ustalić, co, kiedy i jak należy zrobić, aby szkoła lub przedszkole podjęły się tego zadania.

Przygotowując takie spotkanie, koło DFK może rozdać zapraszanym rodzicom materiały informacyjne o nauczaniu w języku mniejszości. Można posłużyć się również naszą broszurą, na której koło DFK poda dane kontaktowe oraz informacje o miejscu i terminie spotkania. Broszurę VdG w formacie PDF w polskiej wersji językowej można pobrać z załącznika.

Jeśli jesteś rodzicem zainteresowanym nauczaniem dwujęzycznym, skontaktuj się z Twoim kołem DFK lub z naszym doradcą ds. oświaty. Chętnie podpowiemy Ci, co można zrobić, aby Twoje dziecko mogło skorzystać z nauczania w dwóch językach.

Autor: Ryszard Karolkiewicz