Opublikowano: 03 styczeń 2018, 14:10

Oświata

W dziale Oświata oferujemy treści mające służyć rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli w organizacji nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej. Znajdą tu Państwo odniesienia do przepisów regulujących nauczanie języka mniejszości, interpretacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty, wskazówki dla nauczycieli odnośnie doboru podręczników, podstawy programowej i programów nauczania, informacje o finansowaniu oświaty mniejszościowej oraz bazę danych szkół i przedszkoli, w których prowadzona jest nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości. Zachęcamy do zapoznania się z prawami, jakie ustawodawca przewidział dla członków mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i z obowiązkami, jakie ciążą na nauczycielach i dyrektorach placówek oświatowych, w których rodzice wyrazili wolę organizacji zajęć języka mniejszości dla swoich dzieci.

Co znajdziesz na naszych stronach w dziale Oświata?

Dla rodziców

 • prawa, jakie przysługują mniejszościom narodowym w Polsce i odniesienia do przepisów regulujących te prawa
 • wzór wniosku o nauczanie języka mniejszości
 • formy organizacji zajęć języka mniejszości
 • lokalizacje szkół i przedszkoli prowadzących nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości

Dla nauczycieli

 • dostęp do podstawy programowej dla języka mniejszości
 • wskazówki dot. doboru podręczników i programów nauczania
 • informacje o sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i wypełniania świadectw szkolnych
 • źródła finansowania zajęć języka mniejszości i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli języka niemieckiego
 • informacje o formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 • kompleksowe zestawienie obowiązków ciążących na dyrektorach szkół i przedszkoli
 • linki do przepisów, wyjaśnień i interpretacji MEN dotyczących organizacji zajęć języka mniejszości i historii i kultury
 • wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, arkuszy organizacyjnych szkoły i systemu informacji oświatowej
 • informacje o finansowaniu zajęć języka mniejszości we współpracy z organami prowadzącymi placówki oświatowe

Wszystkie informacje dostępne są poprzez menu Oświata.

Foto: Zaprojektowane przez Freepik
Autor: Ryszard Karolkiewicz