Opublikowano: 21 marzec 2013, 09:23

Zarząd i Zjazd Delegatów ZNSSK

Zjazd delegatów jest najwyższym organem ZNSSK. Między posiedzeniami Zjazdu o bieżących sprawach decyduje Zarząd Związku.

Zgodnie ze statutem ZNSSK Członkowie Zarządu są wybierani z delegatów organizacji regionalnych. W ośmioosobowym zarządzie ZNSSK zasiadają w chwili obecnej: Bernard Gaida (Przewodniczący Zarządu), Renata Zajączkowska (Wiceprzewodnicząca Zarządu), Norbert Rasch (Radny Sejmiku Województwa Opolskiego), Marcin Lippa (Przewodniczący TSKN Województwa Śląskiego), Rafał Bartek (Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim), Waldemar Świerczek (TSKN Województwa Śląskiego), Henryk Hoch (Przewodniczący ZNSSK Warmii i Mazur) oraz Roland Hau (Przewodniczący MN z Gdańska).

Skład Komisji Rewizyjnej Związku przedstawia się następująco: Józef Swaczyna, Karol Czerwiński i Anita Pendziałek.