Opublikowano: 22 wrzesień 2012, 09:33

Przedstawicielstwo w Sejmie

Od momentu powstania Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej w roku 1990 jednym z celów Niemców w Polsce było wzięcie na siebie politycznej odpowiedzialności na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym. Dlatego też, aby reprezentować interesy naszych członków, a także przysłużyć się polskim współobywatelom wraz z każdymi wyborami powoływany jest Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka.

Oprócz celów takich jak rozwój infrastruktury gospodarczej czy rozwiązanie problemów socjalnych KWW Mniejszość Niemiecka jest zaangażowany w politykę oświatową i kulturalną, aby również w przyszłości zachować wielokulturowy charakter Rzeczpospolitej. Wielkie znaczenie ma dla Mniejszości Niemieckiej uchwalenie Ustawy o Mniejszościach Narodowych i wspieranie integracji Polski z Unią Europejską. Komitet Wyborczy nie jest partią polityczną, powołany jest w związku z wyborami, w zgodzie z pracą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Baner wyborczy KWW Mniejszość Niemiecka (Wybory 2011)

Komitet wyborczy jest, jako polityczna organizacja mniejszości narodowej zgodnie z Ustawą Mniejszościach Narodowych i Etnicznych zwolniony z 5% progu minimalnej liczby całkowitych głosów, nie ma jednak zagwarantowanego żadnego miejsca w polskim Sejmie. Aby uzyskać reprezentację w Sejmie poseł mniejszości tak jak i pozostali politycy musi uzyskać określoną liczbę głosów.

Autor: Łukasz Biły