Log in

Poziom europejski

Na poziomie europejskim Mniejszość Niemiecka reprezentowana jest poprzez członkostwo w organizacji dachowej mniejszości narodowych w Europie Federalnym Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEV).

FUEV jest organizacją założoną 20.11.1949 w Wersalu (Francja) i składa się z 81 organizacji członkowskich z 32 państw Europy. Sekretariat generalny ma swoją siedzibę w niemieckim Flensburgu a jego dyrektorem jest Susann Schenk.

Celem FUEV jest przede wszystkim stanowienie wspólnej platformy wymiany doświadczeń w zakresie podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowych ze szczególnym naciskiem na język i kulturę.

Z ramienia FUEV działa także grupa robocza europejskich mniejszości niemieckich spotykająca się z reguły raz w roku.

Ponadto przy Parlamencie Europejskim działa grupa ekspercka na rzecz lobbowania mniejszości narodowych. Reprezentantem Mniejszości Niemieckiej w Polsce w tej grupie jest Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Bernard Gaida.

Zapisz

Ostatnio zmieniany piątek, 24 luty 2017 14:07