Log in

Przedstawicielstwo w Sejmie

Od momentu powstania Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej w roku 1990 jednym z celów Niemców w Polsce było wzięcie na siebie politycznej odpowiedzialności na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym. Dlatego też, aby reprezentować interesy naszych członków, a także przysłużyć się polskim współobywatelom wraz z każdymi wyborami powoływany jest Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka.

Oprócz celów takich jak rozwój infrastruktury gospodarczej czy rozwiązanie problemów socjalnych KWW Mniejszość Niemiecka jest zaangażowany w politykę oświatową i kulturalną, aby również w przyszłości zachować wielokulturowy charakter Rzeczpospolitej. Wielkie znaczenie ma dla Mniejszości Niemieckiej uchwalenie Ustawy o Mniejszościach Narodowych i wspieranie integracji Polski z Unią Europejską. Komitet Wyborczy nie jest partią polityczną, powołany jest w związku z wyborami, w zgodzie z pracą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Komitet wyborczy jest, jako polityczna organizacja mniejszości narodowej zgodnie z Ustawą Mniejszościach Narodowych i Etnicznych zwolniony z 5% progu minimalnej liczby całkowitych głosów, nie ma jednak zagwarantowanego żadnego miejsca w polskim Sejmie. Aby uzyskać reprezentację w Sejmie poseł mniejszości tak jak i pozostali politycy musi uzyskać określoną liczbę głosów.

Przedstawicielstwo w Sejmie: Historia

W pierwszej kadencji III. Rzeczpospolitej (od 25 listopada 1991 do 31 maja 1993) Mniejszość Niemiecką w Sejmie reprezentowali:

 1. Erhard Bastek
 2. Jan Fabian
 3. Edward Flak
 4. Antoni Kost
 5. Bruno Kosak
 6. Henryk Kroll
 7. Helmut Paździor

W drugiej kadencji (od 14 października 1993 do 19 października 1997):

 1. Joachim Czernek
 2. Henryk Kroll
 3. Roman Kurzbauer
 4. Helmut Paździor

W trzeciej kadencji (od 20 października 1997 do 18 października 2001):

 1. Henryk Kroll
 2. Helmut Paździor

W czwartej kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005):

 1. Henryk Kroll
 2. Helmut Paździor

W piątej kadencji (od 19 października 2005 do 4 listopada 2007):

 1. Ryszard Galla
 2. Henryk Kroll

W szóstej kadencji (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011):

 1. Ryszard Galla

W siódmej kadencji (od 10 października 2011 do 11 listopada 2015):

 1. Ryszard Galla

W ósmej kadencji (od 12 listopada 2015 do listopada 2019):

 1. Ryszard Galla

Przedstawicielstwo w Sejmie – Obecnie

Wybory parlamentarne, w których wybrano posłów ósmej kadencji do Sejmu odbyły się 25.10.2015. Po wyborach Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów parlamentarnych 2015, w których brał udział także Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej. W wyborach Mniejszość Niemiecka otrzymała 27 530 głosów.

Ten wynik pozwolił wystawić do Sejmu RP jednego posła, którym jest ponownie Ryszard Galla. Poseł Galla otrzymał 9 623 głosy.

Ryszard Galla jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem, ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. W latach 90. był przewodniczącym rady, następnie członkiem zarządu gminy Komprachcice. Od 1998 do 2005 zasiadał w sejmiku opolskim, pełniąc funkcję wicemarszałka województwa, a w 2002 zajmował pozycję Marszałka Województwa.

Biuro Poselskie Posła Ryszarda Galli
ul. M. Konopnickiej
45-004 Opole
Tel./fax 77/4544466
45-004 Opole

Zapisz

Ostatnio zmieniany piątek, 24 luty 2017 11:44