Log in

Wnioski - dokumenty

W celu realizacji projektów organizacje członkowskie mają możliwość złożenia do VdG wniosków o dofinansowanie. Poniżej znajdują się potrzebne w tym celu dokumenty:

1) Wzory wiosków:
2) Załączniki:

3) Instrukcje:

Zgodnie z warunkami umowy o dotację realizator projektu zobowiązuje się w ramach kontaktów ze środkami masowego przekazu, wystąpień na konferencjach, posiedzeniach, spotkaniach, w sprawozdaniach, publikacjach, materiałach reklamowych lub w razie wystąpienia innych okoliczności do informowania o źródle dofinansowania, używając formuły:

"Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec" i odpowiednio w języku niemieckim: "Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland finanziert".

W przypadku tworzenia plakatów, ulotek, publikacji i innych materiałów promocyjnych należy zamieścić następujące logo (można je pobrać bezpośrednio ze strony):

Logo VdG            Bundesministerium des Innern

Ostatnio zmieniany piątek, 05 listopad 2021 15:51