Log in

Spotkania kulturalno-dyskusyjne

Poprzez projekty literacko-kulturalne Związek od lat stara się pokazywać kulturalne bogactwo niemieckojęzycznej literatury, twórców kultury oraz ich znaczenie dla przyjaznego współistnienia Niemców i Polaków.

ZNSSK wspólnie z Centralną Biblioteką im. J. v. Eichendorffa organizują w związku z tym spotkania w środy w Opolu. Od roku 2011 Związek rozszerzył tę ofertę na cały obszar zamieszkiwany przez Mniejszość Niemiecką. Literackie spotkania dyskusyjne oraz wykłady odbyły się w przeszłości nie tylko w Opolu także w Szczecinie, Olsztynie, Bieńkowicach, Wałbrzychu czy Wrocławiu.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ostatnio zmieniany piątek, 24 listopad 2017 14:34