Log in

Młodzieżowa strategia Mniejszości Niemiekciej

Strategia Młodzieży Mniejszości Niemieckiej stanowi nieodłączną część dużej Strategii Rozwojowej dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce, zatwierdzonej na lata 2016-2021. Strategia młodzieżowa przedstawia w syntetycznej formie wyniki różnych warsztatów, strategii oraz ewaluacji pracy z młodzieżą, z przełomu kilku lat.

Najważniejszym celem pracy z młodzieżą jest jej czynny udział, w działaniach należących do struktur mniejszości. Dzięki zaangażowaniu powinni stać się pewnymi siebie, społecznie zaangażowanymi młodymi ludźmi, mającymi swoje zdanie oraz znający swoją tożsamość, jako część swojej historii, dzięki której czują przynależność do określonej grupy społecznej. Dbając o dobro swojej wspólnoty, przeciwstawiają się zarówno zjawiskom dyskryminacji, rasizmu oraz wszelkim procesom antydemokratycznym.

Obecny plan strategiczny ma służyć jako podstawa do pracy dla Związku Młodzieży Mniejszości  Niemieckiej i jej lokalnych grup, Związku Niemieckich Stowarzyszeń, a także lokalnych DFK i SKGD, w celu umożliwienia trwałej i wiarygodnej współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów. Jednostki realizujące wszelkie działania na rzecz młodzieży, lub chcące podjąć się takich działań, odnajdą w treści strategii narzędzia, które mogą posłużyć im jako wskazówki przy podejmowaniu pierwszych działań na rzecz realizacji projektów dla młodzieży.

W ocenach i dokumentach strategicznych mniejszości niemieckiej wciąż pojawiają się dwa rodzaje wyzwań. Jedno to "kultura zaangażowania", drugie to "tożsamość". Oba są ściśle związane z pytaniem, dlaczego młodzież powinna w ogóle angażować w strukturach i jakie zachęty organizacje mniejszości niemieckiej oferują im za swoje zaangażowanie. Specyficzna dla młodzieży, wciąż pojawiająca się kwestia uznania  przez  "organizacje dorosłe", zajmuje w strategii również ważny podpunkt, gdyż wiąże się ona z powracającym pytaniem dotyczącym roli komunikacji w organizacjach. Sformułowane cele strategii, czyli:

  • Aktywny rozwój niemieckiej tożsamości oraz kultury
  • Zaangażowanie, edukacja oraz rozwój języka wśród młodzieży
  • Wsparcie i uznanie zaangażowania młodzieży przez organizacje DMi
  • Reprezentowanie oraz komunikowanie się młodzieży do wewnątrz i na zewnątrz

mają służyć jako narzędzie do formułowania oraz realizowania celów, które są ściśle podporządkowane potrzebom młodych ludzi. To oni stanowią przyszłość. Ich doświadczenia, poglądy, wizje oraz pomysły będą kształtować naszą najbliższą rzeczywistość, dlatego właśnie ich rozwój powinien być otoczony szczególną troską oraz uwagą, gdyż konsekwencje ich kształtowania zostaną poniesione przez wszystkich. Odnosi się to również do Mniejszości Niemieckiej, która dzięki Strategii Młodzieżowej poczyniła pierwszy, istotny krok służący wprowadzaniu dobrych zmian w organizacjach chcących przyciągnąć do swych struktur młodych ludzi.

Ostatnio zmieniany wtorek, 10 lipiec 2018 12:42