Log in

Podręczniki do języka mniejszości

Wybór podręcznika do nauki języka niemieckiego należy do podstawowych kompetecji nauczyciela języka niemieckiego. Jak się okazuje, wybór książki, z której uczniowie będą korzystać na zajęciach językowych, nie jest sprawą łątwą - choćby ze względu na fakt, że podręczniki takie mają różne przeznaczenie. - Jeden nadaje się do nauki języka obcego, inny przeznaczony jest do nauki języka mniejszości narodowej. Wyjaśniamy, czym należy kierować się przy doborze podęcznika do języka niemieckiego.

Kalendarz szkoleń dla nauczycieli

Poniższy kalendarz powstaje na bieżąco w ramach współpracy organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli tworzącymi oferty szkoleniowe skierowane do nauczycieli języka niemieckiego.

Podstawa programowa do języka niemieckiego

Wraz z reformą systemu oświaty, uchwaloną na mocy ustawy - prawo oświatowe z 16 grudnia 2016 roku, od 1 września 2017 roku obowiązuje nowa podstawa programowa zarówno dla języków obcych jak i dla języków mniejszości narodowych.

Doskonalenie nauczycieli

Jakość nauczania języka niemieckiego jest nieoderwalnie związana z umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem nauczyciela prowadzącego zajęcia języka mniejszości lub własnej historii i kultury. Wszystkie niezbędne do zawodu kompetencje nauczyciel powinien nabyć w trakcie swoich studiów. Mogą i powinnny one jednak być sukcesywnie uzupełniane w trakcie pracy zawodowej, tworząc niezbędne w tym zawodzie doświadczenie i wzbogacając warsztat pracy nauczyciela.

ABC nauczyciela języka mniejszości

Podstawa programowa, program nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne do nauczania języka niemieckiego. - Wyjaśniamy różnice i wskazujemy na przepisy określające kompetencje nauczycieli i wybór podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy nauczyciela języka niemieckiego.

Subskrybuj to źródło RSS