Log in

„Jugendbox” - Forma kreatywnego spędzania czasu wolnego dla młodzieży Mniejszości Niemieckiej

Jugendbox" jest projektem dla młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, który świętował swój debiut w roku 2015 czterema spektaklami teatralnym i do dzisiaj uznawany jest zarówno przez uczestników jak i publiczność jako szczególnie trafiony i odnoszący sukcesy.

Celem projektu „Jugendbox” jest stworzenie młodzieżowych grup teatralnych Mniejszości Niemieckiej w wieku od 12 do 17 lat z województwa opolskiego i śląskiego, które podczas regularnych spotkań warsztatowych przygotowują przedstawienie w języku niemieckim. Projekt obejmuje 80 godzin lekcyjnych. Produktem końcowym jest wypracowana samodzielnie przez młodzież sztuka (dramat, komedia, kabaret, musical, performance). Prapremiery powyższych sztuk wystawiane są przed finałem w domach spotkań poszczególnych Kół Terenowych Mniejszości Niemieckiej. Podczas finałowego festiwalu teatralnego najlepsze grupy stają do konkursu, którego zwycięzcy wybierani są przez komisję. Językiem komunikacyjnym oraz prezentacyjnym jest język niemiecki.

Punkt ciężkości pracy młodzieży nie leży tylko w zaangażowaniu w tworzenie sztuki i jej przedstawienia, lecz stanowi możliwość zanurzenia się w rzemiosło sztuki scenicznej z wszystkimi jej obliczami: to znaczy pracy nad sztuką (ewentualna adaptacja idei/tematyki istniejącej już sztuki albo napisanie własnego tekstu), pracy dramaturgicznej, sztuki aktorskiej, scenografii, ewentualnie technicznych umiejętności scenicznych, kostiumów, stworzenie plakatu, reklamy jak również medialnej prezencji (na przykład poszerzenia umiejętności językowych uczestników).

Praca w grupach teatralnych prowadzona jest wedle narzuconego curriculum z uwzględnieniem jednak własnego tempa pracy grupy. Produkt końcowy zawiera następujące kryteria:

  • scenariusz
  • przedstawienie teatralne we własnym DFK
  • scenografia i kostiumy
  • reklama sztuki:
  1. Plakat (do rozwieszenia w lokalnych DFK); lub krótki spot reklamowy
  2. Zaproszenia, które zostaną rozdane lub rozesłane do poszczególnych członków DFK (np. drogą mailową)

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce.

"JUGENDBOX 2020"

jugendbox2020

Przydatne materiały:

"JUGENDBOX 2019"

W dniu 24.11.2019 r. w Głogówku odbył się finał piątej edycji projektu "Jugendbox". W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 7 grup: grupa z Kłodzka, Głogówka, Brożca, Toszka, Białej, Prószkowa i Łącznika. 74 młodych ludzi w okresie od kwietnia do listopada przygotowało się do wielkiego finału. Po wielu godzinach intensywnej pracy, prób, ale i zabawy, przedstawienia zostały zaprezentowane publiczności w centrum kulturalnym miasta Głogówek.

Podobnie jak w poprzednich latach, można było podziwiać kreatywność i autentyczność uczestników, którzy prezentowali swoje prace na scenie jak profesjonalni aktorzy. Z roku na rok wiedza językowa młodych ludzi wzrasta wraz z ich poziomem artystycznym. Zawsze istnieją trudne tematy, którymi interesują się młodzi ludzie. Dobrowolny wybór tematu i formy prezentacji przez młodych ludzi czyni ich jeszcze bardziej autentycznymi. Zaangażowanie i motywacja wzrastają, ponieważ pomysł stworzenia czegoś niezależnego i interesującego ma znaczący pozytywny wpływ na poczucie własnej wartości uczestników.

Projekty takie jak te oferują możliwości rozwoju językowego i osobistego, dlatego też są one tworzone. W 2020 roku projekt będzie kontynuowany, ale nastąpią zmiany w formule, aby nadać mu nowe życie.

 Zwycięzcami tegorocznego festiwalu zostali:

  1. miejsce dla grupy z Kłodzka "Tinder Wolf also die Liebe im Netz"
  2. miejsce dla  grupy z Głogówka "Die Feder"
  3. miejsce dla grupy z Toszka "Zurück für die Zukunft" 

Zespół z Łącznika również zdobył nagrodę za sztukę pt.: "Die Entscheidung"

Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na nowy rok i nową edycję.

„JUGENDBOX 2018”

W projekcie „Jugendbox” wzięło udział w roku 2018, osiem grup teatralnych działających przy Kołach Terenowych Mniejszości Niemieckiej (DFK): DFK Sławice, DFK Głogówek Winiary, DFK Toszek, DFK Zdzieszowice, DFK Brożec, DFK Głogówek Oracze, DFK Nowy Browiniec, DFK Landsmierz.

zdje1.jpg

zdje2.jpg

Realizacja projektu przebiegała we wszystkich 8 Kołach Terenowych pomiędzy majem, a listopadem, wedle zaproponowanego w curiculum sześcio-blokowego planu. Na początku był czas na integrację, stworzenie grupy, wybór tematyki, opracowanie scenariusza, następnie pracowano nad językiem oraz sposobem wyrażania się, przy czym przeprowadzano już pierwsze próby. Kolejnym krokiem było zaprojektowanie oraz powstanie materiałów reklamowych do sztuki teatralnej, by po tym grupy zaprezentowały swoją pracę większej publiczności, czyli w swoich terenowych DFKs. Ostatni blok „Jugendbox” stanowił festiwal teatralny, który odbywał się na dużej scenie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Podczas dwudniowego festiwalu młodzież występująca, miała okazję uczestniczyć w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów grających na polskiej oraz niemieckiej scenie filmowej. W czterech grupach warsztatowych młodzi ludzie mieli okazję nauczyć się używać swych emocji, uruchamiać swój głos oraz ciało, ale również przełamywać swoją wstydliwość oraz niektóre lęki wraz z tremą. 

Prowadzącymi warsztaty będącymi równocześnie jury podczas finałowych występów byli:

- Anna Graczyk         

- Bohdan Graczyk

- Mateusz Grabowski

- Krzysztof Gmiter

zdje3.jpg

zdje4.jpg

zdje5.jpg

 

Na podium stanęły:

1 miejsce – DFK Toszek/ Tost – „(ALP) Trauminsel”

2 miejsce – DFK Głogowek Winiary/ Oberglogau Weingasse – „Kettenreaktion”

3 miejsce ex aequo – DFK Brożec/ Broschutz – „Mamamia – fur die Liebe ist es niemals zu spat”

- DFK Sławice/ Slawitz – „Der, die, das machen Spaβ”

Jury przyznało dodatkowo wyróżnienia indywidualne dla następujących aktorów:

- Anna Miczka z DFK Brożec/ Broschutz

- Miriam Gawlica z DFK Brożec/ Broschutz

- Carmen Gawlica z DFK Brożec/ Broschutz

- Maja Gerstenberg z DFK Głogówek Oracze/ Oberglogau Hinterdorf

- Aleksandra Poremba z DFK Głogówek Oracze/ / Oberglogau Hinterdorf

- Marzell Rogosch z DFK Głogówek Winiary/ Oberglogau Weingasse

- Kamila Poremba z DFK Głogówek Winiary/ Oberglogau Weingasse

- Hanna Thiel z DFK Zdzieszowice/ Deschowitz

Powyższemu wydarzeniu towarzyszyły media (prasa, telewizja), czego następstwem była olbrzymia wartość dodana w rozpowszechnianiu idei projektu, artykuły w lokalnej prasie, programy w telewizyjnych rozgłośniach, które przez wszystkich zaangażowanych zostały przyjęte jako wielkie wyróżnienie.

W wielu grupach występujących, zdarzała się młodzież która już po raz czwarty brała udział w tym projekcie. To wskazuje na ogromne zaangażowanie ze strony młodych osób, zarówno w sam projekt ale również rozwój swojej tożsamości oraz języka niemieckiego. Jest to również możliwość integracji z innymi młodymi ludźmi z mniejszości z całego województwa opolskiego oraz śląskiego.

Koordynatorem projektu Jugendbox był od 2015 roku Pan Sebastian Gerstenberg, który w trakcie trzech lat zrealizował 4 edycje tego festiwalu. W 2018 roku przekazał funkcję koordynatora Pani Romanie Janik, która w roku 2019 poprowadzi projekt w zmienionej formule.

 

Media

Ostatnio zmieniany wtorek, 08 czerwiec 2021 14:31