Log in

Zaproszenie do udziału w konferencji online: „Mniejszość niemiecka w Polsce: teraźniejszość i perspektywy przyszłości”

Quelle: skgd.pl Quelle: skgd.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zapraszają serdecznie na konferencję pt. „Mniejszość niemiecka w Polsce: teraźniejszość i perspektywy przyszłości” w ramach kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość”. Konferencja odbędzie się w dniach 9.12.-10.12.2020 online.

TSKN na Śląsku Opolskim wydało w br. publikację naukową pt. „Mniejszość Niemiecka w województwie opolskim jako wartość dodana” autorstwa dr Magdaleny Lemańczyk oraz dr. Mariusza Baranowskiego. Podczas tej konferencji autorzy omówią wyniki przeprowadzonych wśród członków Mniejszości Niemieckiej województwa opolskiego badań socjologicznych. Ponadto przyjrzymy się najnowszym projektom i instytucjom Mniejszości Niemieckiej: projekt LernRAUM.pl oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Konferencja będzie także okazją do poznania zdania naukowców na temat przyszłości i kierunków rozwoju Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w konferencji.

Program:

9.12.2020, 18.00 – 20.00:

Mniejszość niemiecka w województwie opolskim: pomiędzy tradycją a nowoczesnością

 • Przywitanie: Rafał Bartek
 • dr Magdalena Lemańczyk
 • dr Mariusz Baranowski
 • dr Michał Matheja
 • Joanna Hassa

10.12.2020, 18.00 – 20.00:

Mniejszość niemiecka w poszczególnych regionach Polski. Co dalej…?

 • Przywitanie: Rafał Bartek
 • Moderacja: Krzysztof Ogiolda
 • dr Irena Kurasz
 • dr Paweł Popieliński
 • dr Marek Mazurkiewicz
 • Adam Kubik

Nasi prelegenci:

Magdalena Lemańczyk — socjolożka, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę najnowszych stosunków polsko-niemieckich, migracji, integracji imigrantów i imigrantek w Niemczech i w Polsce, mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 r. oraz jakościowych metod i technik badań socjologicznych.

Mariusz Baranowski — socjolog i filozof, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Dynamiką Społeczną Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę socjologii polityki i gospodarki, stratyfikacji społecznej, a także zagadnień związanych z szeroko rozumianym dobrobytem społecznym i krytyką doktryny neoliberalnej.

Michał Matheja – doktor nauk technicznych, Prezes Zarządu Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej; członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, zaangażowany w działania na rzecz pielęgnowania pamięci o historii i kulturze regionalnej.

Joanna Hassa – koordynatorka projektu LernRAUM.pl oraz kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość”, członkini Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, rzeczniczka prasowa TSKN, była przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Irena Kurasz – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 2015 roku wieloletni pracownik Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu. Współzałożycielka i członkini Socjologicznej Sekcji Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka monografii pt. „Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne”, prac pod redakcją naukową oraz kilkudziesięciu publikacji poświęconych tej problematyce. W obszarze jej zainteresowań mieszczą się zagadnienia związane z socjologią narodu, mniejszości narodowych i etnicznych oraz stosunków polsko-niemieckich.     

Paweł Popieliński – doktor nauk humanistycznych, socjolog i politolog, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; zajmuje się głównie badaniem dziejów i współczesnych problemów mniejszości niemieckiej w Polsce. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również inne mniejszości narodowe, mniejszości etniczne oraz stosunki polsko-niemieckie.

Marek Mazurkiewicz  – Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Śląskiego. Do jego  głównych obszarów zainteresowań badawczych zalicza się problematyka mechanizmów demokracji na poziomie samorządowym, stosunków polsko-niemieckich, a także mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska. W ostatniej z wymienionych kategorii, uwagę kieruje na zagadnienie kultury pamięci mniejszości niemieckiej, działalności politycznej ich organizacji i kwestii funkcjonowania systemu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Adam Kubik – Badacz Śląska, doktorant na Uniwersytecie w Heidelbergu, wykładowca języka niemieckiego (Uniwersytet w Heidelbergu, 2018/19 Yale University), współautor książki „Johann Schroth – Pionier der Wasserheilkunde” (2019), absolwent Heidelberg Graduate School for the Humanities and Social Sciences (HGGS), projektant przestrzeni, germanista, komparatysta, ale przede wszystkim europejski Górnoślązak. 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu: „Mniejszość Niemiecka ma wartość” realizowanego dzięki wsparciu finansowemu: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny za pomocą Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Quelle: skgd.pl