Log in

Podręczniki do języka mniejszości

Wybór podręcznika do nauki języka niemieckiego należy do podstawowych kompetecji nauczyciela języka niemieckiego. Jak się okazuje, wybór książki, z której uczniowie będą korzystać na zajęciach językowych, nie jest sprawą łątwą - choćby ze względu na fakt, że podręczniki takie mają różne przeznaczenie. - Jeden nadaje się do nauki języka obcego, inny przeznaczony jest do nauki języka mniejszości narodowej. Wyjaśniamy, czym należy kierować się przy doborze podęcznika do języka niemieckiego.

Wybór podręcznika

Decyzja o wykorzystaniu podręcznika do nauki języka mniejszości narodowej należy do nauczyciela prowadzącego zajęcia językowe. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym nauczyciel ma możliwość:

  1. poprowadzenia zajęć bez podręcznika,
  2. wykorzystania podręcznika do języka mniejszości narodowej dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN,
  3. wykorzystania dowolnych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (mogą to być podręczniki do języka obcego, własne materiały przygotowane lub pozyskane przez nauczyciela),

Każda książka przeznaczona do nauki języka niemieckiego przyjmuje status "podręcznika" w momencie uzyskania odpowiedniego dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN. Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej wykaz podręczników z dopuszczeniem do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej. Wykaz ten można przeglądać tutaj.

Niko - podręcznik dla mniejszości narodowej niemieckiej

Niko 2 okładka

Podręcznik Niko wydawnictwa LektorKlett jest jedynym podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEN i przeznaczony jest do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkole podstawowej. Na chwilę obecną (kwiecień 2018) wydawnictwo przygotowało części 1, 2 i 3 serii Niko - podręczniki przeznaczone odpowiednio do klasy I, II i III szkoły podstawowej.

Dla nauczycieli, którzy chcieliby zapoznać się z zawartością podręcznika, wydawnictwo przygotowało tzw. flipbooki - interaktywne wersje podręcznika do przeglądania online. Dzięki uprzejmości wydawnictwa wszystkie części podręcznika można przeglądać pod następującymi linkami:

Więcej szczegółów na temat serii Niko można znaleźć na stronach wydawnictwa LektorKlett.

Finansowanie podręczników dla mniejszości narodowych

Podręczniki przeznaczone dla mniejszości narodowych mogą być finansowane z budżetu państwa w części przeznaczonej na podtrzymywanie tożsamości językowej mniejszości narodowych i etnicznych. Oznacza to, że dzieci mniejszości narodowej niemieckiej mogą korzystać nieodpłatnie z podręczników przeznaczonych do nauki swojego języka ojczystego. Podręczniki z serii Niko podlegają takiemu finansowaniu i mogą być nieodpłatnie wypożyczane dzieciom przez biblioteki szkolne - podobnie jak książki do wielu innych przedmiotów szkolnych.

Wymaga to jednak spełnienia następujących warunków:

  1. Nauczyciel języka niemieckiego musi wybrać podręcznik Niko jako podręcznik do nauki języka mniejszości na prowadzonych przez siebie zajęciach i zgłasza odpowiednie zapotrzebowanie swojemu dyrektorowi szkoły.
  2. Dyrektor szkoły przekazuje zapotrzebowanie do odpowiedniego kuratorium oświaty, które informuje MEN o łącznym zapotrzebowaniu na ten tytuł w całym województwie.
  3. Ministerstwo zamawia w wydawnictwie odpowiednią liczbę książek, które dostarczane są do kuratoriów oświaty, a stamtąd od bibliotek szkolnych.

Niezależnie od finansowania przez MEN seria Niko dostępna jest również na rynku wydawniczym w księgarniach lub poprzez przedstawicieli handlowych wydawnictwa. Dla nauczycieli zamawiających podręczniki w wydawnictwie wydawnictwo oferuje specjalne rabaty w ramach pakietów nauczycielskich. Szczegóły na stronie wydawnictwa pod adresem klett.pl.

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 czerwiec 2018 12:01