Log in

Kalendarz szkoleń dla nauczycieli

Poniższy kalendarz powstaje na bieżąco w ramach współpracy organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli tworzącymi oferty szkoleniowe skierowane do nauczycieli języka niemieckiego.

Kalendarz zawiera terminy i szczegóły szkoleń, konferencji i innych wydarzeń, mających na celu wspieranie nauczycieli języka niemieckiego oraz studentów kierunków pedagogicznych w przygotowaniu do pracy w szkołach i przedszkolach prowadzących nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz języka niemieckiego jako języka obcego. Z oferty wybranych szkoleń mogą skorzystać również nauczyciele przedmiotu 'historia i kultura', nauczyciele klas dwujęzycznych oraz osoby prowadzące projekty językowo-kulturalne dla mniejszości niemieckiej.

Ostatnio zmieniany piątek, 15 czerwiec 2018 08:51