Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 755.
Log in

Języki mniejszości od września nadal w szkołach i przedszkolach

Języki mniejszości od września nadal w szkołach i przedszkolach Foto: Designed by Freepick

Planowanie roku szkolnego 2017/2018 nabiera tempa. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przygotowują arkusze organizacyjne - dokumenty, które w najbliższych tygodniach trafią do zatwierdzenia przez kuratoria oświaty i organy prowadzące szkoły i przedszkola.

Planowanie obejmuje m.in. wszystkie przedmioty nauczane w szkołach, ilości godzin lekcyjnych przeznaczonych na każdy przedmiot oraz kadrę nauczycielską. W tych szkołach, w których rodzice złożyli odpowiednie wnioski, dyrektorzy muszą zaplanować również zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Jak to zrobić, skoro do dnia dzisiejszego brakuje rozporządzenia, które uregulowałoby nauczanie języka mniejszości w nowej, zreformowanej szkole?

Zapytaliśmy o to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oto co udało się ustalić:

Nowego rozporządzenia nadal nie ma, bo trwają uzgodnienia i prace mające dostosować jego treść do innych przepisów prawnych. W planach legislacyjnych umieszczanych na stronie internetowej MEN, rozporządzenie zaplanowane jest do publikacji w II kwartale 2017 r. Jak informuje MEN, rozporządzenie musi pojawić się do 1 września. MEN dodaje, że projekt rozporządzenia powinien pojawić się jeszcze w kwietniu - tak, aby dyrektorzy mogli zaplanować najbliższy rok szkolny. Jednocześnie dowiadujemy się, że planowanie to może - a raczej musi - odbyć się na bazie starego rozporządzenia z 2007 roku. Formy nauczania i ilości godzin języka mniejszości i własnej historii i kultury powinny być takie same jak w dotychczasowych klasach 1-6. A co planować w klasach 7 nowej szkoły podstawowej? Tego nie określały dotychczas żadne przepisy. - Tutaj zajęcia powinny odbywać się w takim wymiarze jak dotychczas w pierwszych klasach gimnazjum. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń w tygodniowych wymiarach godzin, wyjaśnia MEN.

Dla dyrektorów oznacza to planowanie z perspektywą, że ewentualne zmiany w arkuszach organizacyjnych będą mogli aneksować, jak tylko pojawią się nowe przepisy.

Dla rodziców uczniów mniejszości, pozostających w tej samej szkole podstawowej, nie powinno się nic zmienić. Ich dzieci nadal będą uczęszczać na lekcje niemieckiego oraz historii i kultury. Rodzice dzieci, które na mocy uchwał odpowiednich organów prowadzących, będą od września uczęszczać do klasy 7 w nowo utworzonej szkole podstawowej, będą musieli złożyć wniosek o takie nauczanie u dyrektora nowej szkoły. Dyrektorem tym w wielu przypadkach będzie dyrektor wygaszanego gimnazjum. Pozostaje jednak pytanie: Kiedy i gdzie należy złożyć taki wniosek i czy będzie on uwzględniony przy organizacji zajęć od 1 września? Odpowiedź na to pytanie przygotowuje obecnie Opolskie Kuratorium Oświaty. O szczegółach poinformujemy na naszych stronach.

Dla wszystkich pozostałych rodziców dzieci mniejszości niemieckiej nadal obowiązują dwa podstawowe terminy składania wniosków o nauczanie języka mniejszości: przy zapisywaniu dziecka do szkoły lub przedszkola oraz w trakcie nauki szkolnej (dotychczas do 30 kwietnia). Zainteresowanych zachęcamy do zrobienie tego najszybciej jak to możliwe - najlepiej przed przygotowaniem arkusza organizacyjnego szkoły przez dyrektora placówki. O szczegóły zapytaj swojego dyrektora szkoły.

Ostatnio zmieniany piątek, 07 kwiecień 2017 15:24