Log in

RODO // GDPR

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce

z siedzibą w Opolu (45-364), ul. Juliusza Słowackiego 10 (KRS  0000083978)

Możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 77 454 78 78.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Związek gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań statutowych Związku, a w szczególności gdy służy to umożliwieniu udziału w organizowanych i prowadzonych przez Związek projektach (konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty). Państwa dane gromadzone są także w celu realizacji zawartych z Państwem umów dotyczących świadczenia na rzecz Związku usług bądź sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Związek, takich jak tygodnik Wochenblatt.pl, wydawane przez Związek książki i inne publikacje.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych będą wyłącznie przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych, udzielającymi dotacji lub współfinansującymi realizowane przez Związek działania).

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, to jest przez czas trwania danego projektu, a w przypadku zawarcia umowy przez czas wykonywania umowy, a także przez czas, w którym Związek jest obowiązany do przechowywania dokumentów umożliwiających prawidłowe rozliczenie się wobec organów podatkowych bądź na czas trwałości projektu, jeśli taki wymóg stawia podmiot udzielający dotacji bądź współfinansujący projekt.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • żądania ich sprostowania;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora bądź pisząc na wskazany wyżej adres.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Związek.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Związek odbywa się bądź to na podstawie zgody osób, których dane dotyczą, bądź gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z Państwem lub do podjęcia działań, których Państwo żądacie (zgłoszenie udziału w projekcie, wystawienie imiennego dokumentu sprzedaży, wysyłki towarów).

Ostatnio zmieniany czwartek, 03 wrzesień 2020 11:52