Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 755.
Log in

Język mniejszości

W dziale Oświata oferujemy treści mające służyć rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli w organizacji nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej. Znajdziesz tu odniesienia do przepisów regulujących nauczanie języka mniejszości, interpretacje Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty, wskazówki dla nauczycieli odnośnie doboru podręczników, podstawy programowej i programów nauczania, informacje o finansowaniu oświaty mniejszościowej oraz bazę danych szkół i przedszkoli, w których prowadzona jest nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości. Zachęcamy do zapoznania się z prawami, jakie ustawodawca przewidział dla członków mniejszości narodowych w Polsce i z obowiązkami, jakie ciążą na nauczycielach i dyrektorach placówek oświatowych, w których rodzice wyrazili wolę organizacji zajęć języka mniejszości dla swoich dzieci.

Co znajdziesz na naszych stronach?


Dla rodziców

 • prawa, jakie przysługują mniejszościom narodowym w Polsce i odniesienia do przepisów regulujących te prawa
 • wzór wniosku o nauczanie języka mniejszości
 • formy organizacji zajęć języka mniejszości
 • sposoby organizacji nauczania w dwóch językach
 • lokalizacje szkół i przedszkoli prowadzących nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości

Dla nauczycieli

 • dostęp do podstawy programowej dla języka mniejszości
 • wskazówki dotyczące doboru podręczników i programów nauczania
 • informacje o sposobie prowadzenia dokumentacji szkolnej i wypełniania świadectw szkolnych
 • informacje o formach i ofertach doskonalenia nauczycieli
 • źródła finansowania zajęć języka mniejszości i pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli języka niemieckiego

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 • kompleksowe zestawienie obowiązków ciążących na dyrektorach szkół i przedszkoli
 • linki do przepisów, wyjaśnień i interpretacji MEN dotyczących organizacji zajęć języka mniejszości i historii i kultury
 • wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
 • informacje o finansowaniu zajęć języka mniejszości we współpracy z organami prowadzącymi placówki oświatowe

Wszystkie informacje dostępne są poprzez menu Oświata.

Foto: Zaprojektowane przez Freepik
Ostatnio zmieniany piątek, 11 maj 2018 15:37