Log in

Rozmowy Okrągłego Stołu

Posiedzenia Okrągłego Stołu, które rozpoczęte zostały już w roku 2010 są międzyrządowymi rozmowami odbywającymi się na zmianę w Warszawie oraz Berlinie. Uczestnikami są przedstawiciele Rządu Republiki Federalnej Niemiec, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, czołowi przedstawiciele organizacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz Polaków w Niemczech jak i eksperci z zakresu historii i działalności obu grup.

Tematem rozmów Okrągłego Stołu jest rewizja dotychczasowego wsparcia Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, przez rządy obu krajów, które odbywa się na podstawie punktów 20 oraz 21 Polsko Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy. Omówione zostały zasady wsparcia w przyszłości.

Konkluzją rozmów jest podpisane 12.06.2011 Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w Sprawie Wspierania Mniejszości Niemieckiej w Polsce oraz Polaków Niemczech, w którym to zawarte są zobowiązania obu krajów mające na celu wsparcie w wielu aspektach. W oświadczeniu spisano również wolę kontynuowania rozmów.

Grupy robocze

Rozmowy Okrągłego Stołu prowadzone były w trzech grupach roboczych:

  1. Zagadnienia prawo-historyczne oraz polityka pamięci – Omawiano kwestie muzealnej prezentacji oraz zabezpieczenia historycznych dokumentów MN w Polsce i Polaków w Niemczech.
  2. Nauczanie języka ojczystego – Omawiano kwestie oświaty MN i Polaków w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w zakresie tworzenia placówek oświatowych z nauczaniem w języku tych grup.
  3. Wspólne projekty – Omawiano kwestie polsko-niemieckiej współpracy na zasadzie projektowej oraz kwestie finansowania wybranych instytucji prowadzących tę współpracę.

Uczestnicy Okrągłego Stoły podczas posiedzenia jednej z grup roboczych

Stronę rządu polskiego w rozmowach reprezentowali przede wszystkim przedstawiciele Departamentu Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pod przewodnictwem byłego Sekretarza Stanu w MSWiA, a dziś Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Rząd niemiecki reprezentowany był przede wszystkim przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RFN Dr Christopa Bergnera. Ze strony Mniejszości Niemieckiej w Polsce brali udział między innymi Ryszard Galla (Poseł MN w Sejmie RP), Bernard Gaida (Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń), Norbert Rasch (Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim), Rafał Bartek (Dyrektor Domu-Współpracy Polsko-Niemieckiej) oraz Marcin Lippa (Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego). Polonię w Niemczech reprezentowali Marek Wójcicki – Prezes Związku Polaków w Niemczech „Rodło” i reprezentanci Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech pod przewodnictwem prezesa Wiesława Lewickiego.

 

Ostatnio zmieniany piątek, 24 luty 2017 09:56