Log in

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych została uchwalona przez członków Rady Europy, instytucji powołanej w 1949 r. i stojącej m.in. na straży praw człowieka oraz zasad demokracji w Europie. W 1992 r. podczas sesji w Strasburgu, po długich konsultacjach i negocjacjach - został zatwierdzony dokument, który ma na celu ochronę języków niezdefiniowanych, jako języki urzędowe.

W wyniku burzliwej historii Europy powstała sytuacja, że w niektórych krajach, oprócz pierwszego lub drugiego języka, wiele osób posługuje się jeszcze innym.

Europejska Karta jest traktatem bardzo ważnym. Tworzy podstawę, na której można budować konsensus wewnątrz państwa pomiędzy wspólnotami posługującymi się językami nieoficjalnymi, a administracją publiczną. Rozpoczęcie i prowadzenie dialogu pozwala budować zaufanie, które oddala możliwość wybuchu konfliktu wewnętrznego. Jednocześnie EKJRM daje odpowiednie gwarancje ochrony języka nieurzędowego dla osób się nim posługujących oraz pomaga państwu wypracować normy i zasady, którymi może wspierać się w procesach zarządzania.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała kartę w roku 2009.

Europejska Karta języków regionalnych i mniejszościowych.

Ostatnio zmieniany piątek, 24 luty 2017 13:20